Andelsföreningen

Svaneholms Slotts Andelsförening

trapphallDen siste private ägaren till Svaneholms slott – greve Augustin Ehrensvärd – avled 1934. Året därefter bildade hembygdsföreningen Svaneholms slotts andelsförening. Föreningen köpte slottsegendomen med tillhörande 90 tunnland mark: parken, trädgården, större delen av sjön och kantskogen däromkring. Även den grevliga/friherreliga begravningsplatsen och monumentet ”Mackleans minne” ingår i föreningens förvaltningsansvar.

Målsättningen var från början – och är alltjämt – att slottet för all framtid ska tjäna som ett hem för Svaneholms slotts museum, där framförallt dess egen, men även ett stycke skånsk historia ska visas för allmänheten. Även Du kan bli ”slottsägare” genom att köpa andelar i slottet à 30 kronor per styck. Du beställer andelsbrev genom att skriva eller e-posta till slottet. Ditt andelsbrev skickas till Dig per post tillsammans med ett inbetalningskort. Observera att minsta antal andelar som kan köpas och betalas via bankgiro är 5 st.

Glöm inte att ange namn och adress!

Välkommen att bli andelsägare!

Ordförande: Ann-Helen Nilsson
Vice ordförande: Gösta Fernström
Sekreterare: Eva Bergstrand
Kassör: Jonas Åkesson

Övriga styrelseledamöter:
Bo Bergsten, Johnny Andersson, Sven-Åke Malmström, Bertil Nilsson, Björn Hortevall, Bruno Lindquist och Göran Karlsson.

Suppleanter:
Lars Söderberg, Peter Nilsson, Maria Sand, Göran Pettersson, Björn Totting, Jaana Anheden och Dan Johansson.

Läs om våra visioner för Svaneholms Slott:
”En vision om framtiden för Svaneholms slott” (pdf)

Föreningarna & slottet

Vemmenhögs härads fornminnes- och hembygdsförening
www.svaneholm.com
Kontaktperson:
Bruno Lindquist, ordförande
epost: svaneholm.museum@telia.com

Svaneholms Slotts Andelsförening
www.svaneholmsslott.se
Kontaktperson:
Ann-Helen Nilsson, ordförande
epost: info@svaneholmsslott.se

Skurupsbygdens Konst & Hantverksförening
www.skhf.se
Kontaktperson:
Lars Göran Angelin
epost: lgangelin@gmail.com

Skurup-Söderslätts Trädgårdsförening
www.skurupsoderslatt.se
epost: webmaster@ skurupsoderslatt.se

Friluftsfrämjandet
www.friluftsframjandet.se/skurup
epost: skurup@friluftsframjandet.se

Föreningen HjärtLung Ystad-Sjöbo-Skurup
www.hjärtlungystad.se/
Kontaktperson:
Börje Jönsson
epost: jynsen@live.se

Skurups Scoutkår
www.skurupsscoutkar.se

Johannamuseet
www.johannamuseet.se
epost: info@johannamuseet.se

Skurups Kommun
www.skurup.se

Kommande händelser på slottet

[ecs-list-events design="compact" thumb="true" button="Läs mer"]