Svaneholm slotts andelsföreningen

Beskyddare av Svaneholm slott

Greve Augustin Ehrensvärd var den siste private ägaren till Svaneholms slott. Året efter hans död, 1935, bildades hembygdsföreningen Svaneholms slotts andelsförening. Målet då, precis  som idag – var att slottet ska vara ett hem för Svaneholms slottsmuseum. Därför köpte föreningen slottet med tillhörande mark på 90 tunnland. Det innebär att parken, trädgården, större delen av sjön och kantskogen är en del av föreningen. 

Bli slottsägare! En andel i föreningen kostar 30 kr – andelar kan köpas i poster av 5. Beställ genom att skicka ett e-postmeddelande till  oss. Skicka mejl

Ange antal andelar och din postadress, så skickas andelsbrev och inbetalningskort till dig per post.

Bertil nilsson

Ordförande

070-6532039