Svaneholm slotts andelsföreningen

Beskyddare av Svaneholm slott

Greve Augustin Ehrensvärd var den siste private ägaren till Svaneholms slott. Året efter hans död, 1935, bildades hembygdsföreningen Svaneholms slotts andelsförening. Målet då, precis  som idag – var att slottet ska vara ett hem för Svaneholms slottsmuseum. Därför köpte föreningen slottet med tillhörande mark på 90 tunnland. Det innebär att parken, trädgården, större delen av sjön och kantskogen är en del av föreningen. 

Bli slottsägare! En andel i föreningen kostar 30 kr – andelar kan köpas i poster av 5. Beställ genom att skicka ett e-postmeddelande till  oss. Skicka mejl

Ange antal andelar och din postadress, så skickas andelsbrev och inbetalningskort till dig per post.

Bertil nilsson

Ordförande

070-6532039

Sagan om slottet

Om Svaneholms slott

Sagan om Svaneholms slott startar på en holme ute i Svaneholmssjön. Här började slottet byggas 1530. Idag är det en av Skånes mer intressanta slottsanläggningar. Det gotiska renässansslottets första ägare hette Mourids Jepsen Sparre, och slottet var i Sparresläktens ägo under lång tid. I början av 1800-talets togs dock slottet över av Rutger Macklean – friherre, politiker och militär.

Rutger Macklean reformerade det svenska jordbruket under sent 1700-tal, bland annat med införandet av växelbruk. Macklean lät fylla igen de tidigare vallgravarna och anlade en park i engelsk stil. Slottet består idag av fyra slutna längor, alla byggda vid olika tidpunkter. Den tidsepok som satt sin största prägling på slottet är renässansen. Idag rymmer slottet bland annat restaurang, festvåning, museum och är en levande och kulturinstitution och mötesplats i Skurups kommun.