RÖKHUSET

 

Väster om slottet, på andra sidan sjön i en bokskog, ligger Rökhuset. Svaneholms Rökhus byggdes runt 1870. Arkitekten tros vara Carl Georg Brunius, som också var en av de som stod bakom renoveringen av Lunds domkyrka på mitten av 1800-talet. Huset har formen av en oktagon (åttakappa) med romanska fönster och takfris. Från början var det ett hönshus med halmtak, men har även tjänat som bostad åt kusken, varit scouternas lokal och använts som café. Namnet är felsyftande eftersom det aldrig har varit ett rökhus. Det riktiga rökhuset låg 20 meter bort.

År 1985 reparerades Rökhuset av Skurups Scoutkår. Den fick nytt yttertak, ny köksinredning, man drog in el och iordningställde vatten och avlopp. På senare år har huset fungerat som festlokal. Denna lokal går att hyra, vardagar kostar det 500 kr/dygnet och helgdagar 900 kr/dygnet. Vid förfrågan om uthyrning maila info@svaneholmsslott.se. Under perioden maj-september fungerar Rökhuset som Swan Lake Gallery, ett kombinerat galleri och tehus med kinesiskt ursprung, för mer info kring det, besök Swan Lake Gallerys Facebooksida.