Svaneholms slottsmuseum

Upplev Skåne från förr – känn historiens vingslag på Svaneholm

 

Samlingarna på Svaneholms slottsmuseum, av vilket mycket är utställt i slottets fyra våningar, omfattar fler än 13 000 katalogförda föremål, förutom dessa finns ett arkiv och mer än 350 000 fotonegativ. Här finns svunna tider och en viktig bit av den skånska historian bevarad.

Besök oss och se arkeologiska fynd från trakten och en högklassig textilsamling av både högrestånds- men kanske framförallt allmogetextilier. Här finns även intressant konst, gamla leksaker och vackra möbler med anrik bakgrund. Bland de många textila skatterna märks bland annat den på sin tid kända spetsknypplerskan Maria Kristofferssons samling av knypplade spetsar, samt modeskribenten Ingrid Schrewelius egen samling av unika kläder.

Föremålen är till största del skänkta av personer med anknytning till bygden. Bland större donationer märks främst grevinnan Eva Ehrensvärds kvarlåtenskap. Den senaste och utan tvivel största donationen av foton stod Skurupsfotografen Hans Sernert för. Denna samling av negativ och papperskopior omfattar mer än 300 000 foton.

Där finns mer information om Svaneholms Slottsmuseum på www.svaneholm.com

 

SKICKA EN FÖRFRÅGAN

Sagan om slottet

Om Svaneholms slott

Sagan om Svaneholms slott startar på en holme ute i Svaneholmssjön. Här började slottet byggas 1530. Idag är det en av Skånes mer intressanta slottsanläggningar. Det gotiska renässansslottets första ägare hette Mourids Jepsen Sparre, och slottet var i Sparresläktens ägo under lång tid. I början av 1800-talets togs dock slottet över av Rutger Macklean – friherre, politiker och militär.

Rutger Macklean reformerade det svenska jordbruket under sent 1700-tal, bland annat med införandet av växelbruk. Macklean lät fylla igen de tidigare vallgravarna och anlade en park i engelsk stil. Slottet består idag av fyra slutna längor, alla byggda vid olika tidpunkter. Den tidsepok som satt sin största prägling på slottet är renässansen. Idag rymmer slottet bland annat restaurang, festvåning, museum och är en levande och kulturinstitution och mötesplats i Skurups kommun.