SVANEHOLMS fISKE- OCH NATURVÅRDSFÖRENING

 

Svaneholms Fiske- och Naturvårdsförening har bildats under 2018. Nu finns en förening som endast koncentrerar sig på sjöns och fiskets välbestånd. I föreningen sitter människor med stort intresse för fiske och stor kunskap kring vad som behövs för att sjön och fisket ska vara så bra som möjligt. Det kommer göras aktiviteter för att få vattnet bättre, rensning av näckrosor bland annat, som tidigare har gjorts en gång om året. Det finns olika bidrag man kan ansöka om, för att kunna satsa ännu mer på sjöns välstånd. Under 2019 kommer en biolog projektanställas för att utvärdera sjöns tillstånd, så att rätt beslut inför framtiden kan tas. 

Vill ni läsa mer kring startandet av denna förening, klicka här.

Jonny Knutsson

Kontaktperson

jonny.knutsson@gmail.com

Sagan om slottet

Om Svaneholms slott

Sagan om Svaneholms slott startar på en holme ute i Svaneholmssjön. Här började slottet byggas 1530. Idag är det en av Skånes mer intressanta slottsanläggningar. Det gotiska renässansslottets första ägare hette Mourids Jepsen Sparre, och slottet var i Sparresläktens ägo under lång tid. I början av 1800-talets togs dock slottet över av Rutger Macklean – friherre, politiker och militär.

Rutger Macklean reformerade det svenska jordbruket under sent 1700-tal, bland annat med införandet av växelbruk. Macklean lät fylla igen de tidigare vallgravarna och anlade en park i engelsk stil. Slottet består idag av fyra slutna längor, alla byggda vid olika tidpunkter. Den tidsepok som satt sin största prägling på slottet är renässansen. Idag rymmer slottet bland annat restaurang, festvåning, museum och är en levande och kulturinstitution och mötesplats i Skurups kommun.