SVANEHOLMS fISKE- OCH NATURVÅRDSFÖRENING

 

Svaneholms Fiske- och Naturvårdsförening har bildats under 2018. Nu finns en förening som endast koncentrerar sig på sjöns och fiskets välbestånd. I föreningen sitter människor med stort intresse för fiske och stor kunskap kring vad som behövs för att sjön och fisket ska vara så bra som möjligt. Det kommer göras aktiviteter för att få vattnet bättre, rensning av näckrosor bland annat, som tidigare har gjorts en gång om året. Det finns olika bidrag man kan ansöka om, för att kunna satsa ännu mer på sjöns välstånd. Under 2019 kommer en biolog projektanställas för att utvärdera sjöns tillstånd, så att rätt beslut inför framtiden kan tas. 

Vill ni läsa mer kring startandet av denna förening, klicka här.

Jonny Knutsson

Kontaktperson

jonny.knutsson@gmail.com