Vemmenhögs härads fornminnes-och hembygdsförening

Beskyddare av Svaneholms slott

Föreningen arbetar för att Svaneholm slotts historia, samt även en bit skånsk historia, ska bevaras och visas för allmänheten. Vemmenhögs härads fornminnes- och hembygdsförening, vilken bildades 1924, ägde tidigare Espö Gammelgård där man hade sina utställningar tills det att man bildat Svaneholms slotts andelsförening och andelsföreningen köpt Svaneholm. Den 18 augusti 1935 invigde man sedan slottet som museum.

Intresset för det unika slottet och dess omgivningar sprids numera genom besök av enskilda och familjer, av skolklasser och föreningar. Högtider som Valborg, nationaldagsfirande och midsommarfirande arrangeras på slottet och sedan en tid finns här även en  julmarknad.

Du kan enkelt bli medlem i Vemmenhögs härads fornminnes- och hembygdsförening genom att betala in en årsavgift à 150 kronor, alternativt 200 kronor för familjemedlemskap, på bankgirokonto 5075-9364.

.

0709371366

Ordförande Bruno Lindquist