TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN

Skurup Söderslätts Trädgårdsförening bildades våren 2001 av en liten skara entusiaster. Det som då var en bortglömd och övergiven bit mark intill den gamla Trädgårdsmästarbostaden till Svaneholms Slott, skulle nu bli en trädgård i fullaste blom, öppen för såväl föreningens medlemmar som allmänheten.

Efter 5 år med mycket slit och tungt jobb från ideellt arbetande, där bl.a. en omfattande dräneringen av hela ytan blivit gjord kunde föreningen äntligen ta trädgården i bruk.

Det skapades en korsgång där ett vårdträd i form av en vacker äkta kastanj fick ta plats i mitten. Kastanjen var en gåva från barnen till den siste trädgårdsmästaren på slottet. De hade alla växt upp i huset bredvid trädgården. Lagom till invigningen 2006 var trädet planterat.

Idag finns ca 250 medlemmar i föreningen och de välkomnar ständigt nya. Föreningen är ideell och består av trädgårdsamatörer som träffas under trevliga former för att lära mer om växter och trädgård. Föreningen är en lokalavdelning till Riksförbundet Svensk Trädgård.

Läs gärna vidare om oss på http://www.skurupsoderslatt.se/

Magnolia Galaxy tagen av Anders Hjalmarsson
Solur i Svaneholms trädgård, tagen av Anders Hjalmarsson
 

KONTAKT

Allan Ljungstedt

0709-482034

 

webmaster@skurupsoderslatt.se

 

ORDFÖRANDE

Lise-Lotte Pierce

0410-22103

 

ordf@skurupsoderslatt.se

 

Sagan om slottet

Om Svaneholms slott

Sagan om Svaneholms slott startar på en holme ute i Svaneholmssjön. Här började slottet byggas 1530. Idag är det en av Skånes mer intressanta slottsanläggningar. Det gotiska renässansslottets första ägare hette Mourids Jepsen Sparre, och slottet var i Sparresläktens ägo under lång tid. I början av 1800-talets togs dock slottet över av Rutger Macklean – friherre, politiker och militär.

Rutger Macklean reformerade det svenska jordbruket under sent 1700-tal, bland annat med införandet av växelbruk. Macklean lät fylla igen de tidigare vallgravarna och anlade en park i engelsk stil. Slottet består idag av fyra slutna längor, alla byggda vid olika tidpunkter. Den tidsepok som satt sin största prägling på slottet är renässansen. Idag rymmer slottet bland annat restaurang, festvåning, museum och är en levande och kulturinstitution och mötesplats i Skurups kommun.