Skurupsbygdens konst- och hantverksförening

Upplev konst och hantverk i anrik slottsmiljö

I Mästers galleri, i Trädgårdsmästarbostaden på Svaneholm slott huserar sedan 1996 Skurupsbygdens konst- och hantverksförening, SKHF. Föreningen arbetar för att stötta föreningens konstnärer. Främst genom att tillsammans anordna konstrundor och andra utställningar, där alla konstnärer eller hantverkare är välkomna att delta. Föreningen är också ett socialt nätverk för konstintresserade. Galleriet har öppet de flesta dagarna under sommaren och arrangerar också större utställningar under påskrundan och jul. Se öppettider nedan.

SKHF är en ideell förening som består av medlemmar och stödmedlemmar. Vill du bli medlem? Då ska du skicka in ansökan till info@skhf.se. Föreningens årsavgitf är 600 kr för en ordinarie medlem och 100 kr för stödmedlem. Avgiften betalas in på BG 5633-8825. Läs mer om SKHF på www.skhf.se

jaana anheden

ORDFÖRANDE

Öppettider

Kolla under aktiviteter

 

 

 

Sagan om slottet

Om Svaneholms slott

Sagan om Svaneholms slott startar på en holme ute i Svaneholmssjön. Här började slottet byggas 1530. Idag är det en av Skånes mer intressanta slottsanläggningar. Det gotiska renässansslottets första ägare hette Mourids Jepsen Sparre, och slottet var i Sparresläktens ägo under lång tid. I början av 1800-talets togs dock slottet över av Rutger Macklean – friherre, politiker och militär.

Rutger Macklean reformerade det svenska jordbruket under sent 1700-tal, bland annat med införandet av växelbruk. Macklean lät fylla igen de tidigare vallgravarna och anlade en park i engelsk stil. Slottet består idag av fyra slutna längor, alla byggda vid olika tidpunkter. Den tidsepok som satt sin största prägling på slottet är renässansen. Idag rymmer slottet bland annat restaurang, festvåning, museum och är en levande och kulturinstitution och mötesplats i Skurups kommun.