Skurupsbygdens konst- och hantverksförening

Upplev konst och hantverk i anrik slottsmiljö

I Mästers galleri, i Trädgårdsmästarbostaden på Svaneholm slott huserar sedan 1996 Skurupsbygdens konst- och hantverksförening, SKHF. Föreningen arbetar för att stötta föreningens konstnärer. Främst genom att tillsammans anordna konstrundor och andra utställningar, där alla konstnärer eller hantverkare är välkomna att delta. Föreningen är också ett socialt nätverk för konstintresserade. Galleriet har öppet de flesta dagarna under sommaren och arrangerar också större utställningar under påskrundan och jul. Se öppettider nedan.

SKHF är en ideell förening som består av medlemmar och stödmedlemmar. Vill du bli medlem? Då ska du skicka in ansökan till info@skhf.se. Föreningens årsavgitf är 600 kr för en ordinarie medlem och 100 kr för stödmedlem. Avgiften betalas in på BG 5633-8825. Läs mer om SKHF på www.skhf.se

jaana anheden

ORDFÖRANDE

Öppettider

Kolla under aktiviteter